Mustafa ahmet

Mustafa ahmet

Mustafa ahmet »


  • Sağlıklı Dişler,Estetik Gülüşler

Ağız Kokusu

Ağız kokusu hem özel yaşamı hem de sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyen, dikkate alınması gereken bir problemdir.

Kötü ağız kokusu (halitosis), ağız ve diş sağlığı kadar genel sağlık hakkında da önemli ipuçları verir. Ağızda kötü koku varsa, mutlaka ciddîye alınması gerekiyor. Ağız kokusu ile ilgili bir çok önemli noktanın altını çizmek lazım.Ağız kokusu, diğer adıyla halitozis, ağız veya ağız dışından kaynaklanan kötü veya hoşa gitmeyen koku olarak tarif edilir.Ağız kokusu, düşünüldüğünün aksine nadir rastlanan bir olgu değildir.

Dünya nüfusunun %25’inin bu rahatsızlıktan etkilendiği düşünülmektedir. Bu rahatsızlığa sahip olanların çoğu bu hastalıktan zaman zaman şikayetçi olmaktadır. Kişiler arası ilişkiyi, iletişimi, kendini ifade etmeyi etkilemesi nedeniyle ağız kokusu, bir hastalık olarak çok önem kazanmış, hatta kişinin özgüvenini sarsan bir durum haline gelmiştir. Bu nedenle günümüzde artık ağız hijyeni klinikleri dünyanın değişik bölgelerinde açılmakta ve ağız kokusunu giderici ürünlerin tüketimi giderek artmaktadır.

Ağız kokusu bir patolojik bir durumdur ve birçok hastalığın da habercisidir. Sık rastlanan bir durum olmasına ve birçok hastalıkla beraber görülmesine karşın doktorlar arasında gözden kaçabilen bir bulgudur.

Ağız kokusunun tedavisi;

Ağız hijyenine dikkat etmek, diş ve dil fırçalamak, dişlerin arasını temizlemek, diş eti iltihaplarını tedavi ettirmek esaslarına dayanır. Ağız kokusu olan hastalar, sigara içmeyi azaltmaları için cesaretlendirilmeli, zararlı gıdalardan uzak durmalı, düzenli aralıklarla beslenmeli, diş doktorlarını düzenli aralıklarla ziyaret etmelidirler.